Een leven lang....
Zoeken

Een leven lang

Deze website bevat negen portretten van bekende kunstenaars en schrijvers.

In woord, beeld en geluid worden de levensloop, ideeën en inzichten opgetekend van Jan Cremer, Max Velthuijs, Armando, Gerrit Krol, Imme Dros, Marten Toonder, Yvonne Keuls, Willem van Toorn en Leo Vroman.

De oorspronkelijk radio-interviews van de auteurs zijn voorzien van een biografie, een bibliografie van primaire en secundaire literatuur, een beeldarchief met soms niet eerder getoond privé-materiaal, video-fragmenten, recensies en samenvattingen.


Radio-interviews



Beeldarchieven

Jan Cremer Max Velthuis Armando
Gerrit Krol Imme Dros Marten Toonder
Leo Vroman Yvonne Keuls Willem van Toorn

Recent toegevoegd