Een leven lang....
Zoeken
Met het zigeunerorkest in de naoorlogse jaren
Met het zigeunerorkest in de naoorlogse jaren
Armando speelde met het zigeunerorkest in de naoorlogse jaren. Daarna speelde hij nooit meer tot het moment dat Tata Mirando hem ter gelegenheid van Armando’s zestigste verjaardag zijn viool schonk.