Een leven lang....
Zoeken

Colofon


René Mendel
Producent

Petra van Hulsen
Eindredactie Een leven Lang

   
Jacques de Wit
Uitvoering en vormgeving
Dick van der Kaaden
Techniek
   
Herman Wilkens
Productiebegeleiding NBD|Biblion
Andre Henderickx
Uitgever NBD|Biblion
   
Jef van Gool
Redactie Vereniging van
Openbare Bibliotheken
Karlijn Tuin
Content management
 

Een Interakt productie
Bakkerstraat 10
1017 CW Amsterdam
interakt@interakt.nl

gebouwd door Netrex.nl
Achterstraat 8B
3441 EH Woerden
info@netrex.nl

   
voor:
NBD|Biblion UitgeverijVereniging Openbare Bibliotheken
 
Voor deze productie is geput uit diverse bronnen waaronder personen, organisaties, boeken, illustraties, teksten, beeld- en geluidsfragmenten. Wij zijn eenieder die in welke vorm dan ook zijn of haar medewerking heeft verleend, veel dank verschuldigd.

Uiteraard is met de samenstelling elke bron recht gedaan, maar mocht er toch iets of iemand vergeten zijn, dan kunt u ons dat laten weten via info@levenlang.nl.