Een leven lang.... Een leven lang....
Zoeken

Over Gerrit Krol

Gerrit Krol werd op 1 augustus 1934 geboren in Groningen, een stad waarmee hij zich steeds verbonden is blijven voelen. Hij was de oudste van drie zonen en groeide op in een protestants milieu, waar de waarde van boeken en lezen hoog genoteerd stond.

Krols vader was leraar Nederlands aan een christelijke mulo-school. Zelf bezocht Gerrit Krol het Willem Lodewijk Gymnasium in zijn geboortestad.

BeeldarchiefRadio-interviews