Een leven lang.... Een leven lang....
Zoeken

Over Jan Cremer

Jan Cremer wordt op 20 april 1940 te Enschede geboren, in het teken van de Ram, met als ascendant de Leeuw. Zijn vader is smid en 'ontdekkingsreiziger', stammend uit een familie van hoefsmeden en beroepsmilitairen uit Pruisen en Hessen.

Diens grootste maar nimmer vervulde wens is als schrijver te kunnen leven en van hem heeft Jan Cremer de drang tot schrijven geërfd alsmede de avontuurlijke onrust. Zijn moeder is afkomstig uit Hongarije, uit een familie van handelaren in paarden en vee in Jazigië.

In Boedapest heeft zij een opleiding gevolgd aan het conservatorium en is zij danseres geweest aan het Staatsballet. Zij zal Jan Cremer al jong de liefde voor tekenen en lezen bijbrengen.

BeeldarchiefRadio-interviews