Een leven lang....
Zoeken
Geri
Geri
Dochter Geri, leerlinge aan Bennington College, in juni 1973.